Ateljéhuset Glasbruksgatan 25

Fd. Dihlströmska huset är levande  Stockholmshistoria

Historik

Nuv. Ateljéhuset Glasbruksgatan. F.d. Ungkarlshotell och ”Dihlströmska” arbetsinrättningen. Huset var till en början magasinsbyggnad och det ligger högst upp på Glasbruksgatan.

Gatunamnet anknyter till Söders forna glasindustri. Melchior Ljung flyttade efter en brand i sitt glasbruk på Kungsholmen, verksamheten till Södermalm. Det gav namn åt två gator i området. Stora Glasbruksgatan är det namn som består och 1969 blir Glasbruksgatan. Gatan var förr den enda farbara gatan från den inre staden till östra Södermalm.

Omkring 1808 lät kungliga sekreteraren J.F. Hyckert uppföra två tillbyggnader i öster förenade med en port mot en vändplats vid den nyframdragna nordligaste delen av Nytorgsgatan. Byggnaderna jämte en del av de tidigare husen var avsedda till verkstads- och förrådslokaler.

Fastigheten förvärvades av fabrikör PC Dihlström, vilken 1821 ombyggde fastigheten för klädesfabrikation och till- och påbyggde den största huskroppen med en våning. Dihlströms fallissement gjorde att Stockholm Stad kunde förvärva fastigheten. Och man överflyttade Allmänna Arbetsinrättningen 1845 från Götgatan, varefter man 1853 åter om- och påbyggde det största huset till sin nuvarande höjd med kyrksal för 350 personer på vinden. Porten erhöll då sin nuvarande utformning och var försedd med texten Stockholms stads arbetsinrättning. För kvinnologementet om- och tillbyggdes huset i väster 1869. Arbetsinrättningen hade logement för kvinnor och män, sjuksal, ångkök, matsal, badstuga, arrestavdelning m.m. förutom arbetssalar. Huset kallades ”Dihlströmska” arbetsinrättningen och de logerande ”Dihlströmmarna”.

 

Dihlströmska arbetsinrättningen

Källa: stockholmskällan.se

 

För Katarinavägens framdragning tvingades man riva stora delar av huset i nordost, gårdsverkstäderna samt ett bostadshus längst i väster 1906. Efter arbetsinrättningens överflyttning till Högalid 1905, inrättades Ungkarlshotellet. Det kallades ”Träffen”.

1939 skulle man upphöra med verksamheten men tiden som ungkarlshotell förlängdes och 1945 byggde man om. Interiören blev helt anpassad till hotellverksamheten i den större delen av fastigheten. Kyrksalen disponerades som skulpturateljé, den delades senare i två ateljéer. Ungkarlshotellet kom att fortsätta fram till 1973 då ungkarlarna flyttade ut.

Konstnären Vera Nilssons var aktiv med att söka möjligheter för konstnärerna och hade tidigare påtalat att huset på Glasbruksgatan skulle kunna bli ett fint ateljéhus. Hon uppmärksammade flytten och efter ytterligare påstötningar hos dåvarande borgarrådet blev byggnaden 1974 tillgänglig som ateljéhus.

1975 bildade 31 konstnärer – grafiker, textilare, skulptörer, målare, ur KRO´s ateljékö tillsammans Ateljéföreningen Glasbruksgatan. Idag finns det efter en del ombyggnader 29 ateljéer, grafikverkstad och gemensamt kök i föreningen. I flygeln mot Nytorgsgatan finns också flera andra verksamma kulturarbetare. I den ena halvan av den forna kyrksalen/skulpturateljén har Stockholm stad sedan 2002 en stipendieateljé. Där finns den gamla predikostolen kvar som ett minne om den forna verksamheten och även namnet ”Dihlström” fortlever genom kvartersnamnet.